Najnovije obavijesti

11th ISABS Conference on Forensic and. Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine

Le Meridien Lav/ Split, June, 17-22, 2019. https://isabs.hr/


“ESHG National Fellowships for young investigators“ za znanstvenke mlađe od 35 godina/ znanstvenike koji su posdtoktorandi manje od 4 godine.

Riječ je o stipendiji ESHG-a za znanstvenike članove nacionalnih društava kojom se pokrivaju troškovi sudjelovanja na European Human Genetics Conference u Goeteburgu, 15-18.lipnja 2019.

Europsko društvo svake godine dodjeljuje ovu stipendiju za jednog člana kojeg izabire nacionalno društvo.

Formalni uvjeti za prijavu:

• članstvo u Hrvatskom društvu za humanu genetiku
• održano zapaženo izlaganje na nacionalnom skupu / ranije pokazana izvrsnost u području genetike
• prijavljen sažetak za ESHG konferenciju (poželjan uvjet, deadline za prijavu 11.veljače 2019)
• dob mlađa od 35 godina/ postdoktorand ne dulje od 4 godine
• prijava se ne može ostvariti ukoliko je osoba prethodne godine bila dobitnik ESHG stipendije
• prijava se ne može ostvariti ukoliko je osoba već dobitnik ESHG kongresne stipendije za ovu godinu

Navedenom stipendijom su pokriveni troškovi kotizacije te troškovi smještaja i putovanja u iznosu do 600 eura.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 1.3.2018 e- mailom, na adresu tajnice HDHG-a. Po prispjeću prijava Upravni odbor Hrvatskog društva za humanu genetiku će donijeti odluku o odabiru kandidata.


Specijalizacija iz medicinske genetike- najnovije

Pismo Ministra Kujundžića prof.Primorcu, specijalističko usavršavanje


Dani humane genetike prof.dr.sc.Ljiljana Zergollern-Čupak

Simpozij će se održati 8. prosinca 2018. prostorijama HLZ-a.
Riječ je o jednodnevnom simpoziju bez kotizacije.

Teme simpozija

Klinička genetika
Molekularna i biokemijska osnova nasljednih bolesti
Epidemiologija, populacijska, antropološka i forenzička genetika
Stanična i genska terapija te regenerativna medicina
Prenatalna dijagnostika
Citogenetika
Genetika raka
Rijetke bolesti
Genetičko savjetovanje, edukacija u genetici i bioetika

PROGRAM


Znanstveni skup “MOLEKULARNA GENETIKA –NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI”, 16.10.2017.

Hrvatsko društvo za humanu genetiku suorganizator je znanstvenog sastanka: “MOLEKULARNA GENETIKA –NOVOSTI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI”.

Skup će se održati 16.listopada 2017. godine u prostorijama Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Strossmayerov trg 14, Zagreb.

Riječ je o jednodnevnom skupu bez kotizacije koji je bodovan od strane Hrvatske liječničke komore.

HAZU – program molekularna genetika 16-10-2017 (1)


St. Catherine’s Hospital Symposium On Advanced Orthopedic Treatment Of Osteogenesis Imperfecta

Obavještavamo Vas da je Hrvatsko društvo za humanu genetiku suorganizator znanstvenog skupa pod nazivom “St. Catherine’s Hospital Symposium On Advanced Orthopedic Treatment Of Osteogenesis Imperfecta” koji će se 28. listopada 2017. godine održati u Zaboku. Odlukom Upravnog vijeća European Pediatric Ortopedic Society skup ima potporu ove ključne Europske organizacije za dječju ortopediju. Časopis Paediatria Croatica je posvetila cijeli tematski broj ovom događaju.

Uz predavanja koja će obuhvatiti sve segemente ove bolesti (od molekularne osnove do liječenja) održat će se i radionica kao i video prijenos složenog operativnog zahvata s ugradnjom Fassier-Duval intramedularnog čavla.

Više informacija je dostupno putem poveznice: http://www.conventa.hr/blog/2017/07/12/st-catherines-symposium-28-listopada-2017/
Osteogenesis Imperfecta Symposium, Poster


Peti dani humane genetike- prof.dr.sc.Ljiljana Zergollern-Čupak, Dubrovnik, 20.lipnja 2017.

Peti dani humane genetike- prof.dr.sc.Ljiljana Zergollern-Čupak održati će se 20. lipnja 2017. ( utorak), u hotelu Dubrovnik Palace, u sklopu ISABS konferencije (www.isabs.hr ,19-24.6.2017.)

The Fifth Days of Human Genetics Prof Ljiljana Zergollern Čupak, programme (1) (1)final


Analiza obiteljskog stabla u Gaucherovoj i Fabryjevoj bolesti

Radionica će se održati 21.4.2017. s početkom u 13.30 sati u Klinici za dječje bolesti Zagreb ( Velika predavaonica)
HDHG, radionica, obiteljsko stablo, MB Fabry i Mb Gaucher


PETI DANI HUMANE GENETIKE PROF.DR.SC.LJILJANA ZERGOLLERN-ČUPAK, 20.6.2017

Peti dani humane genetike prof.dr.sc.Ljiljana Zergollern Čupak održat će se 20.lipnja (utorak) u Dubrovniku, u sklopu ISABS konferencije (www.isabs.hr)

Teme:
1. Citogenetika
2. Genetička epidemiologija, populacijska genetika i antropologija
3. Genetičko savjetovanje, edukacija u genetici i bioetika
4. Prenatalna dijagnostika
4. Genetika raka
5. Klinička genetika
6. Molekularna i biokemijska osnova monogenskih i kompleksnih bolesti
7. Rijetke bolesti

Svoje radove možete prikazati kao predavanje ili poster prezentaciju.Postupak za prijavu sažetaka za Pete dane humane genetike je slijedeći:

1. Uputstva za pripremu i slanje sažetaka su dostupne putem: http://isabs.hr/guidelines-for-on-line-abstract-submission/
2. Slanje sažetka se treba napraviti putem službenog linka za prijavu ISABS sažetaka: http://www.isabs2017-registration.com/eng-abstract-submission.asp
3. U polju Abstract (rubrika Keywords) kao šesti pojam nakon ponuđenih “5 keywords” autor treba upisati skraćenicu CSHG.
Putem skraćenice CSHG odmah će se selektirati pristigli sažeci koji su sastavni dio skupa kojeg organizira Croatian Society of Human Genetics.

Rok za slanje sažetaka je 21.4.2017.


Izborna skupština Hrvatskog društva za humanu genetiku, 9.ožujka 2017.

Izborna skupština HDHG-a održane su 9.3.2017. godine u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora. Ovom prigodom izabrano je novo vodstvo Hrvatskog društva za humanu genetiku. Za predsjednika Hrvatskog društva za humanu genetiku izabran je prof.dr.sc.Dragan Primorac a za dopredsjednicu prof.dr.sc.Ingeborg Barišić.
Za članove Upravnog odbora izabrani su:
doc.dr.sc.Bernarda Lozić, doc.dr.sc.Jasenka Wagner, doc.dr.sc.Feodora Stipoljev, dr.sc.Ivona Sansović, prof.dr.sc.Irena Drmić Hoffman, doc.dr.sc. Saša Missoni, dr.sc.Kristina Crkvenac Gornik, prof.dr.sc.Ivo Barić, prof. dr.sc. Jasminka Pavelić, doc.dr.sc.Jadranka Vraneković.

Članovi Hrvatskog društva za humanu genetiku s novoizabranim predsjednikom Društva, prof.dr.sc.Draganom Primorcem i dopredsjednicom prof.dr.sc.Ingeborg Barišić