St. Catherine’s Hospital Symposium On Advanced Orthopedic Treatment Of Osteogenesis Imperfecta

Obavještavamo Vas da je Hrvatsko društvo za humanu genetiku suorganizator znanstvenog skupa pod nazivom “St. Catherine’s Hospital Symposium On Advanced Orthopedic Treatment Of Osteogenesis Imperfecta” koji će se 28. listopada 2017. godine održati u Zaboku. Odlukom Upravnog vijeća European Pediatric Ortopedic Society skup ima potporu ove ključne Europske organizacije za dječju ortopediju. Časopis Paediatria Croatica je posvetila cijeli tematski broj ovom događaju.

Uz predavanja koja će obuhvatiti sve segemente ove bolesti (od molekularne osnove do liječenja) održat će se i radionica kao i video prijenos složenog operativnog zahvata s ugradnjom Fassier-Duval intramedularnog čavla.

Više informacija je dostupno putem poveznice: http://www.conventa.hr/blog/2017/07/12/st-catherines-symposium-28-listopada-2017/
Osteogenesis Imperfecta Symposium, Poster