» Dokumenti

Najnovije smjernice Europskog citogenetičkog društva, ECA Guidelines and Quality Assurance

ECA Citog Guidelines


Stajalište Europskog društva za humanu genetiku prema genetičkim testiranjima od strane privatnih laboratorija

Statement of the ESHG on direct-to-consumer genetic testing for health-related purposes