» Edukacija » Studenti

Dodiplomska nastava

Fakultet edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,

  • Predmet : Osnove humane genetike, voditelj predmeta  prof. dr. sc.  I. Barišić, dr. med. ; suradnici u nastavi:   dr. Lj. Odak, mr. sc. L. Morožin Pohovski,

Farmaceutsko-biokemijski fakutet Sveučilišta u Zagrebu

  • Predmet: Humana i populacijska genetika. voditelj predmeta prof. dr. sc.  I. Barišić, dr. med. ; suradnici u nastavi:   dr. K. Dumić, dr. sc. Ivona Sansović

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  • Predmet: Medicinska genetika.

voditelj predmeta: Prof.dr.sc. Floriana Bulić-Jakuš, pročelnik Katedre za medicinsku biologiju, voditelj, Prof.dr.sc. Ingeborg Barišić, zamjenik voditelja;  suradnici  u nastavi: Prof.dr.sc. Maja Vlahovi,  Prof.dr.sc. Nives Pećina-Šlaus, Doc.dr.sc. Ljiljana Šerman, Doc.dr.sc. Nataša Jovanov-Milošević,. Mr.sc. Frane Paić, Dr.sc. Ana Katušić, Dr.med. Nino Sinčić,  Dr.sc. Tamara Nikuševa-Martić, Prof.dr.sc. Nina Canki-Klain,. Prof.dr.sc. Davor Begović, Prof.dr.sc. Ivo Barić,. Prof.dr.sc. Basta Juzbašić, Prof.dr.sc. Mihael Skerlev, Prof.dr.sc. Branka Marinović, Doc.dr.sc. Duška Tješić-Drinković,. Doc.dr.sc. Dorian Tješić-Drinković,,, Doc.dr.sc. Miroslav Harjaček,  Dr.med. Sandra Huljev Frković, Dr.med. Lana Omerza, Prof.dr.sc. Sven Seiwerth, dr. Lj. Odak, dr. K. Dumić, dr. G. Petković, spec. ped.,  mr. sc. L. Morožin Pohovski,dip. ing. biol.,  dr. sc. I. Sansović, dipl. ing. biokem., mr.sc.Ivana Tonković Đurišević, dipl. ing.biol.,  Mr.sc.Ružica Lasan Trčić, dipl. ing.biol.,  Mr.sc.Kristina Crkvenac Gornik, dipl. ing.biol.04. mrMr.sc.Leona Morožin-Pohovski, dipl. ing. biol., Dr.sc. Lukrecija Brečević, dipl. ing. biol.,  Prim.mr.sc. Slobodna Murat Sušić, dr.med., Dr.med. Mia Šalamon

Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti

  • Predmet: Osnove humane genetike,

voditelj predmeta prof. dr.sc. I. Barišić, dr. med.; suradnici u nastavi: Prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med, prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, prof. dr. sc. Ivana Kuzmić, dr. med.