» Obavijesti » Članci

Valproična kiselina i razvoj prirođenih anomalija

Valproična kiselina, jedan od najčešće propisivanih lijekova u terapiji epilepsije pokazala se kao značajan rizični čimbenik za razvoj defekata neuralne cijevi dok su podatci o mogućem riziku za razvoj ostalih anomalija ograničeni. U case-control studiji provedenoj u populacijskim registrima EUROCAT mreže populacijskih registara  prirođenih mana utvrđen je povećan rizik za razvoj različitih prirođenih mana; prirođenih srčanih grješaka, rascjepa nepca, hipospadije, polidaktilije, kraniosinostoze. Više o svemu pročitajte u originalnom radu Valproic Acid Monotherapy in Pregnancy, New England Journal of Medicine, June,2010.