» O HDHG-u » Članstvo

Godišnja članarina iznosi 70 kn.

Plaćanje članarine ostvaruje se popunjavanjem uplatnice prema dolje navedenim uputama:

Godišnja članarina za Hrvatsko društvo za humanu genetiku

Primatelj: HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR – Hrvatsko društvo za humanu genetiku

Adresa: Šubićeva 9, Zagreb

IBAN: HR7423600001101214818

Zagrebačka banka Poziv na broj odobrenja primatelja: 268-31 Šifra opisa plaćanja: 33 (ukoliko se plaća uplatnicom)

OIB: 60192951611 Opis plaćanja: Godišnja članarina za … ime i prezime IZNOS: 70,00 kn

Prema članku 8. Pravilnika o radu stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora članstvo u Stručnom društvu prestaje:

  1. istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,
  2. prestankom članstva u HLZ-u,
  3. neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene, ako je članarina u Stručnom društvu određena.

Pristupnica za članstvo

Svaki član HDHG-a, neovisno da li je liječnik ili je druge suradne struke dužan je regulirati svoj status i unutar Hrvatskoj liječničkog zbora (HLZ) redovitim plaćanjem godišnje članarine HLZ-u. U slučaju da je riječ o novome članu potrebno je učlaniti se u HLZ u najbližoj podružnici, dati na uvid diplomu, popuniti pristupnici i platiti godišnju članarinu.